Ikke slå eller red et dyr

Tekst til Ikke slå eller red et dyr