Sækspinder

Vi drømmer alle sammen om at komme væk. Tage på en lille ferie. Måske at komme til en lille træhytte et sted i noget natur, i en verden hvor vi ikke skal høre på pandemier, klimakriser og politikere der ikke aner hvad biodiversitet betyder. Verden vender på hovedet, og det simple liv virker i stigende grad attraktivt. Vi vil egentlig bare gerne være sækspinderlarver.

Sådan nogle her larver findes i store dele af verden. Hvor vi, som mennesker, skal tage en håndværkeruddannelse, være bygningskonstruktører eller have sløjd på a-niveau for at kunne bygge et træhus, så kan sækspindere gøre det helt instinktivt. På en eller anden måde må det ligge i deres DNA. Hvordan en sekvens af baser, fint arrangeret i en helix (DNA) kan gøre at en larve bygger sig et hus er… kompliceret. Hvor så end evolutionen kommer fra, må det virkelig være et sted med orden på sagerne.

Når sådan en orm her bliver voksen, så får man en slags natsværmer. De findes primært i flyvende stadie for at parre sig. Hele deres barndom, ungdom og det meste af deres voksenliv er de larver. Størstedelen af deres liv ligger de således i deres træhytter og lever et langsomt liv. Ligesom svenskere.

Leave a Comment

Your email address will not be published.