Svømmende søpølse

Pighuder er en gruppe af dyr der omfatter søstjerner, søpølser og søpindsvin. På trods af at de alle hedder noget med ”sø” findes de slet ikke i søer. De findes derimod i det havet. Navnet med “sø” er bare en afvigemanøvre så den brede offentlighed tror at havbiologerne er meget mere cool end de egentlig er, fordi de kan finde dyr steder hvor de slet ikke findes.

Et af de træk der går igen hos pighuderne er, at de ligger stille på bunden af havet eller snøvler sig forsigtigt af sted. Bare tænk på de, oftest, højst immobile søpølser – eksperter i dovneri og alt i alt nogle dyr der fremstår uambitiøse. Nogle af pighuderne kan svømme lidt eller flyde med vandsøjlen på passiv vis over kortere distancer. Der er selvfølgelig også de kravlende søpindsvin og søstjernerne der absolut ikke har travlt.

Og så kom den svømmende søpølse (Pelagothuria natatrix) og ødelagde det hele. Præcis ligesom uregelmæssigheder i tysk grammatik brød den et ellers overskueligt mønster. Nu findes der så en pighud der lever en flydende tilværelse.

Den svømmende søpølse er en søpølse som evolutionen har velsignet med et slør imellem sine tentakler. Dette slør kan den bevæge, mere eller mindre som en vandmand. Fremfor at have en pølselignende tilværelse har den kastet sig ud i en livslang imitation af paraplyer.

Det er en ekstremt sjælden søpølse med et meget stort udbredelsesområde. Det er kun ganske sjældent at de bliver fanget. Den har også ledt til en masse forvirring; man tror der er tale om en vandmand om end søpølser og vandmænd, rent slægtsmæssigt, ligger hinanden endnu mere fjernt end mennesker og fladorme.

Det kan være en udfordring at undersøge et skrøbeligt, sjældent dyr der lever i det marine. Hvis man hiver sådan en svømmende søpølse op på land er der lille chance for at den overlever, så for at nogle af de voksne kan sige noget klogt om den og dens levevis må man have filmet dem i deres naturlige habitat, eller have en søpølse-professor med på sin båd. Sidstnævnte finder desværre kun ganske sjældent sted.

Så her er der tale om et dyr som langt de fleste mennesker aldrig kommer til at se, som i øvrigt ligner noget den slet ikke er og som bryder med alle sine familiemedlemmers levevis. Den er ligesom barnet fra en familie af håndværkere der vælger at studere medicin, Tolkiens barn der bliver professionel bogbrænder eller albatrossen der beslutter sig for at gå under jorden.

Leave a Comment

Your email address will not be published.